Easy Media skapar samarbete med SmåTeknik Sverige & Grometics

Från och med 1 November 2017 skapar Easy Media ett långvarigt samarbete med SmåTeknik Sverige & Grometics för att säkerställa framtiden med produkten “Facebook WiFi”. De tre företagen skapar gemensamt varumärket “Hello WiFi”, samtidigt som vi går mot en egenutvecklad mjukvara och ställer oss fria från övriga underleverantörer. Det säkrar vår framtid som en säker “checkin 4 wifi” leverantör och utökar möjligheterna för våra kunder.

Vi på Easy Media är väldigt glada med att samarbetet har kommit i hamn före nyårsskiftet 2017/2018, det gör att vi ligger två månader före i projektet och kan börja rulla ut den nya mjukvaran. Det nya samarbetet kommer underlätta för befintliga och nya kunder i jakten att synas mer på Facebook till låga kostnader. Samtidigt som vi håller kvar de låga priset från 385kr/månad, för mjukvara och hårdvara, utvecklar vi även möjligheten att integrera med befintlig hårdvara. På detta sätt slipper kunder nyinvestera i hårdvara bara för att få tillgång till “checkin” funktionen.

Vi ser fram emot ett spännande slut av 2017 & en rykande start av 2018. Läs mer på http://www.hellowifi.se